Algemene voorwaarden

2. Algemene verkoopsvoorwaarden op www.creatiefart.be

Zodra wij de bevestiging van uw bestelling op onze site www.creatiefart.be ontvangen, wordt een geldige verkoopsovereenkomst afgesloten tussen u en ons. In Nederland worden alle handelstransacties afgehandeld door Creatief Art. .
Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten die onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving, dat wil zeggen op «natuurlijke personen of rechtspersonen die uitsluitend voor niet-professionele doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerven of gebruiken» [L 1991-07-14, art. 1, 7]. In alle andere gevallen zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van Creatief Art toepassing.
In overeenstemming met de Belgische wetgeving zijn wij verantwoordelijk voor elk risico van schade of verlies. Wij verzoeken u dan ook ons binnen een redelijke termijn (binnen de 3 weken na de bevestiging van uw bestelling die wij u per e-mail toesturen) op de hoogte te stellen van elk probleem. In geval van betwisting, of als u geen bevestiging hebt ontvangen, kunt u altijd een e-mail sturen naar [email protected].
 
2.1 Recht om van uw aankoop af te zien 
De wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 verleent de consument het recht de verkoper binnen de 14 werkdagen volgend op zijn aankoop mee te delen dat hij van de aankoop afziet [L 1991-07-14, art. 79, 2]. Dit recht is echter niet van toepassing op software waarvan de verpakking werd geopend door de consument. [L 1991-07-14, art. 80, §4, 3°].
Als u de verpakking van de goederen niet hebt geopend, of een ander product dan de geleverde goederen hebt gekocht, hebt u het recht van uw aankoop af te zien, en dit binnen de 14 werkdagen volgend op de dag waarop het product werd geleverd.
Als u van uw aankoop wenst af te zien, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected] en het artikel binnen een redelijke termijn na deze kennisgeving (4 werkdagen) naar ons terug te zenden.
 
2.2 Procedure voor retourzendingen
Gelieve de volgende procedure te volgen als u een artikel wilt terugzenden:
Stuur ons het artikel als gefrankeerde verzending (verzendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender) terug per post, samen met een kopie van uw aankoopfactuur. Vermeld ook het bankrekeningnummer (IBAN- en BIC-code) waarop wij u kunnen terugbetalen.
U dient het artikel terug te sturen naar Creatief Art Simonsestraat 4 u2 2400 Mol Belgium.
Zodra wij de retourzending hebben ontvangen, wordt een creditnota opgesteld en wordt het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk op de meegedeelde rekening gestort.
U kunt artikelen ook aangetekend terugsturen. In geval van terugbetaling worden alleen de verzendkosten terugbetaald die door de post als standaardtarief worden gehanteerd.
De kosten voor het terugzenden van een artikel worden alleen terugbetaald als u een ander artikel hebt gekregen dan het artikel dat u hebt besteld, of als u een beschadigd artikel hebt ontvangen. Deze kosten worden uitsluitend terugbetaald wanneer u het artikel via de gewone post terugstuurt.
Wij behouden ons het recht voor de terugbetaling van artikelen waarvan de verpakking werd geopend of die beschadigd werden door de klant te weigeren.
 
2.3 Levering
De producten worden geleverd op het leveringsadres dat u ons tijdens uw bestelling hebt meegedeeld.
 
2.3.1 Leveringstermijn
Creatief Art stelt alles in het werk om de bestelde producten binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van uw betaling te leveren. Mocht u uw bestelling na het verlopen van deze termijn niet ontvangen hebben, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected].
 
2.3.2 Prijzen
Alle prijzen op www.creatiefart.be zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De leveringskosten worden forfaitair berekend en zijn op de gangbare posttarieven gebaseerd. Deze tarieven worden op de pagina met de inhoud van uw boodschappenwagentje meegedeeld.
 
2.4 Betaling
 
2.4.1 Betaling via overschrijving en online bankieren
U kunt uw aankopen ook via een bankoverschrijving of via online bankieren betalen.
Gelieve op het overschrijvingsformulier de mededeling te vermelden die u in het e-mailbericht met de bevestiging van uw bestelling werd meegedeeld. Uw bestelling wordt verwerkt zodra wij uw betaling hebben ontvangen.
Wij zijn een van de weinige sites die u de mogelijkheid bieden via overschrijving te betalen. Jammer genoeg betalen niet alle klanten hun factuur op tijd, wat hoge incassokosten met zich meebrengt. Om te voorkomen dat we u administratieve kosten dienen aan te rekenen, hebben we dit voorafbetalingssysteem geïmplementeerd.
Als uw bestelling om een of andere reden niet kan worden afgehandeld, betalen wij u meteen terug. Zoals hiervoor al werd aangegeven, kunt u altijd van uw aankoop afzien.
 
2.5 Overige bepalingen
 
2.5.1 Privacyverklaring
Wanneer u een artikel aankoopt op onze site, wordt gevraagd een account aan te maken die is beveiligd met een wachtwoord dat u zelf kiest. U dient ons alleen die gegevens mee te delen die vereist zijn om uw bestelling te kunnen verwerken, namelijk uw e-mailadres, uw naam en voornaam, en het facturatie- en leveringsadres. U kunt deze gegevens op elk moment bekijken op onze site en ze indien nodig wijzigen.
Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven.
Wij hebben geen toegang tot uw creditcardgegevens en bewaren deze gegevens niet. Ze worden uitsluitend verwerkt op de door Ogone beveiligde site (www.ogone.com).
U kunt u ook abonneren op onze nieuwsbrief via onze site. U kunt dit abonnement op elk moment weer opzeggen door op de overeenkomstige link te klikken onder aan de nieuwsbrief.
 
2.5.2 Eigendomsvoorbehoud

2.5.3 Fouten en nalatigheden
Creatief Art is niet verantwoordelijk voor type- of drukfouten op de site, in e-mailberichten of andere vormen van communicatie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve prijsinformatie of fouten in productspecificaties.
 
2.5.4 Aansprakelijkheid
De koper verbindt zich ertoe de gebruiksvoorwaarden die zijn bepaald door de verschillende fabrikanten na te leven. Wij kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten.
 
2.5.5 Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor de prijzen, beschikbaarheid en specificaties van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen op onze website.
 

2.5.6 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht toepasselijk. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.